Jazyk
Národným jazykom je japončina, ktorá je hlavným jazykom v celej krajine. Starý jazyk alebo „Kanbun“ pochádza z Číny a najstarší japonský text „Kojiki“ bol napísaný začiatkom 8. storočia a bol písaný predovšetkým v starovekých čínskych znakoch. Moderný jazyk sa vyvíjal v období Edo v rokoch 1603 až 1868.štít.jpg
Moderná japončina pozostáva z troch abecied:
Kanji (logografické čínske znaky)
Hiragana (fonetická japonská abeceda)
Katakana (fonetická abeceda používaná pre cudzie slová)

Vývoj a rozšírené používanie Katakany je ilustráciou nedávneho prieniku západnej kultúry v Japonsku.
Kultúra
Ranná japonská kultúra bola silne ovplyvnená Čínou. Počas éry Edo Japonsko uplatňovalo prísnu izolacionistickú politiku a zavrelo svoje dvere pred vonkajším svetom. Toto kultivovalo odlišnú japonskú kultúru.
Po páde tejto éry v roku 1868 Japonsko zvrátilo túto prax, zaviedlo kultúrne praktiky z celého sveta a zmiešalo ich s tým, čo sa zaviedlo počas éry Edo. V priebehu rokov ovplyvňovala západná kultúra všetky aspekty japonskej kultúry vrátane umenia, životného štýlu a jedla.japonka.jpg
Náboženstvo
V Japonsku existujú dve hlavné náboženstvá: šintoizmus a budhizmus. Šintoizmus je japonské náboženstvo, zatiaľ čo budhizmus prišiel v 6. storočí z Číny. Nedávny prieskum ukázal, že 39% Japoncov sa identifikuje ako budhistov, 3,9% ako šintoistov a 2,3% ako kresťanov.
Oslavy
V Japonsku je najväčším sviatkom nový rok. Počas jari a leta sa konajú oslavy bohov zeme a mora, alebo Matsuri. Každé mesto vlastní Matsuri a na tých oslavy sa zúčastňujú všetci obyvatelia.
Šport
Šport má v japonskej kultúre významnú úlohu. Sumo, judo a karate sú tradičné japonské športy. Bseball, futbal a ragby boli prevzaté zo zádu. Sumo je japonský národnýšporta dodnešného dňa sa praktizuje len v Japonsku. Počas obdobia Edo vzniklo moderné sumo a odvtedy sa toho v tomto športe len málo zmenilo. Baseball je najviac sledovaným športom v krajine. Prvýkrát bol predstavený v krajine v roku 1872 a odvtedy sa jehopopularita rozrástla.