Existuje alternatíva jadrovej energie?

Ak by sme do rúk zobrali časopisy zo 60 rokov, všimli by sme si jednu odlišnosť od súčasnej doby. V 60. rokoch prakticky celé ľudstvo považovalo za najnádejnejší zdroj elektrickej energie produkciu jadrových reaktorov. Bolo to niečo čo sme považovali za nad slnko jasné, za niečo tak samozrejmé akože po noci príde deň. Jadrová energia sa považovala za niečo progresívne, za bezprácny zdroj energie ktorý je navyše prakticky nevyčerpateľný a najmä bezpečný.

elektrárna

Kedy nastáva zmena

Havária reaktora v Černobyle je vodou na mlyn všetkým pochybovačom o bezpečnosti tohto zdroja elektrickej energie. Treba Však povedať že pochybnosti sa vyskytujú v skôr u laickej je verejnosti a u politikov, zatiaľ čo odborníci v tejto oblasti bezpečnosť väčšinou nespochybňujú. Situácia sa teda javí tak, že aspekt bezpečnosti a celý fenomén Černobyľa je len vhodne využitý inštrument pre presadenie iných zdrojov energie a to najmä z politických dôvodov.

Čo je teda dnes v kurze

Dnes na rozdiel od 60. rokov pozorujeme príklon k takzvaným tradičným zdrojom energie. Napríklad Nemecko sa úplne vzdalo energie atómu a prešlo na tradičné fosilné palivá. Podobne aj v iných krajinách sa atómová energia stala tabu a reálne celosvetové napredovanie v oblasti jadrovej energie pripomína prakticky už iba prešľapovanie na mieste a dožívanie niečoho starého. Slabou náplasťou je využívanie takzvaných obnoviteľných zdrojov teda slnečnej a veternej energie. Tieto majú zásadnú nevýhodu v tom že plnohodnotne nepokrývajú energetické potreby súčasnej doby.

průmysl

Vízia

Zvyšovanie produkcie elektrickej energie z tradičných zdrojov je samozrejme možné avšak len po obmedzený čas. Nie je ďaleko doba kedy narazíme na limity fosílnych palív a neobnoviteľných zdrojov. Potom budeme stáť na rázcestí, kde jedna cesta pôjde znižovaním spotreby a druhá cesta pôjde predsa len cez to jadrové palivo. Možno to ale vtedy už nebude taký neprekonateľný problém. Možno bude stačiť že sa energetické zdroje budú nachádzať v tých „správnych rukách“ a potom už samozrejme budú bezpečné.

5/5 - (1 vote)