Zákonné poistenie auta, čo najlacnejšie

Vlastnenie vozidla tiež so sebou prináša určité povinnosti, medzi ktoré platí aj zákonné poistenie auta. Avšak nie je Vašou povinnosťou, aby ste uvedenú zmluvu uzavreli na poisťovni, ktorú Vám niekto vyberie. Môžete si ju vybrať sami a dokonca podľa ceny. Za povinné zákonné poistenie auta totiž nie všade platíte rovnakú čiastku. Niekde môžete platiť oveľa menej. […]